แผนที่

อาคาร Siam Scape
(ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สยามแสควร์ ตรงข้าม MBK)
ชั้น 12 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวาห้องที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *