เปิด 9 คำฮิตติดปากวัยรุ่น “ลำไย-ตะมุตะมิ-นก-จุงเบย-โดนเท” มาแรงใช้บ่อยสุด

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเยาวชนและประชาชน ในหัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” จากกลุ่มตัวอย่าง 3,306 คน ทั่วประเทศ โดยผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.43 ทราบว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี เมื่อถามถึงผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านภาษาไทยที่นึกถึงมากที่สุด ร้อยละ 83.45 ตอบว่า สุนทรภู่ ร้อยละ 41.16 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร้อยละ 39.38 นายกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือ ครูลิลลี่ ร้อยละ 38.43 นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ ร้อยละ 37.60 ครูทอม คำไทย “สุดยอดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่” เมื่อสอบถามถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันและเรื่องเร่งด่วนที่ควรแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.02 ระบุว่า การพูด เพราะเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย จึงควรมีการพูดที่ถูกต้องจะเป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 37.17 ระบุว่า การเขียน เนื่องจากปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์แทนการเขียนหนังสือมากขึ้น จึงอยากให้คนไทยได้เขียนหนังสือที่ถูกต้อง และ ร้อยละ 23.81 การอ่าน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็ก ทำให้รอบรู้ทันโลกทันเหตุการณ์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาสติปัญญา

 

อ่านต่อได้ที่  http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9600000075742

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *