ศัพท์น่ารู้จากการแต่งตั้ง พระสังฆราชองค์ที่ 20

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ที่รักและคิดถึง ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าข่าวสารที่พุทธศาสนิกชนคนไทยให้ความสนใจ และติดตามมากที่สุดเห็นทีจะเป็นเรื่องใดไปเสียไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ข่าวการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่อย่างแน่นอน
เรื่องนี้คุณครูลิลลี่เองก็ติดตามมานานในฐานะของคนไทยคนหนึ่งที่เลื่อมใสและศรัทธาในพุทธศาสนามาตลอด ก็ติดตามกันมานาน ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยตามข่าวที่ทราบกันดีก็คือมีการพิจารณาเสนอรายชื่อไป 5 องค์ ซึ่งหลังจากมีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ไปแล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ด้วยการถวายพระสุพรรณบัฏ หรือชื่อของสมเด็จพระสังฆราชที่จารึกลงบนแผ่นทอง ถวายพัดยศ เครื่องสมณบริขาร หรือ เครื่องยศสมเด็จพระสังฆราช และอาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ส่วนพระนามของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 จะใช้พระนามว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ และต่อท้ายด้วยชื่อเดิม ซึ่งวิธีการนี้เป็นพระนามของสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่องค์ที่ 1 ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงองค์ที่ 18 ส่วนที่คุณผู้อ่านหลาย ๆ ท่านอาจจะสงสัยใคร่รู้ว่าแล้วทำไม องค์ที่ 19 ถึงมีพระนามที่แตกต่างว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ก็เนื่องจากในหลวง รัชกาลที่ 9 โปรดสถาปนาให้มีชื่อเดิมก่อนที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองค่ะ
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/864910

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *