🎉 ครูลิลลี่ยินดีกับลูกศิษย์ทุกคน และภาคภูมิใจที่ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ เตรียมอุดมศึกษา รุ่น ๘๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 🎉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.