“เตรียมก่อน พร้อมกว่า สอบเข้า ม.1 “ ติวออนไลน์ ฟรี!

📍 ตาราง LIVE ผ่านทางเพจ Pluseducenter

วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. : ทำข้อสอบเจาะเนื้อหา ชุดที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. : ทำข้อสอบเจาะเนื้อหา ชุดที่ 2

วันเสาร์ที่ 28 ส.ค. 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. : ทำข้อสอบเจาะเนื้อหา ชุดที่ 3

วันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. : ทำข้อสอบเจาะเนื้อหา ชุดที่ 4

โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเรียนก่อนวันติว 1 วันได้เตรียมพร้อมก่อนติวจริง !

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Line : @Pluseducenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *