ประวัติอาจารย์ชัย

อาจารย์ ชัย ลาภเพิ่มทวี

การศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (I.R)

การทำงาน

 1. อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทย์-ศิลป์ PINNACLE สยามสแควร์
 2. อาจารย์พิเศษทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล เช่น เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์, ซางตาครู้ส คอนแวนต์, มาแตร์เดอีวิทยาลัย , ราชินี, ราชินีบน, เบญจมราชาลัย, สตรีสมุทรปราการ, พุทธจักรวิทยา และอื่นๆ
 3. อาจารย์รับเชิญออกข้อสอบให้กับ TARO, T RUE, Nation (มาม่า), Eduzones
 4. อาจารย์รับเชิญพิเศษติวให้ BRAND SUMMER CAMP, โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11
 5. อาจารย์รับเชิญพิเศษให้ ETV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ETV true visions ช่อง 96)
 6. หนึ่งในอาจารย์ของสถาบันกวดวิชาเจี๋ย (คณิตศาสตร์ –อ.เจี๋ย, ภาษาไทย-ครูลิลลี่, สังคม-อ.ชัย)

ผลงานด้านหนังสือ

 1. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมปลาย ม.5-6 เล่ม 1 และ 2
 2. ตำราเรียนตะลุยโจทย์สังคมกว่า 3,000 ข้อ เพี่อสอบ O-NET
 3. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 4. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับ ม.3, ม.2, ม.1 และประถมปลาย
 5. ตำราเรียนความรู้รอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน (ระดับมัธยมต้น)
 6. หนังสือสารานุกรมศัพท์สังคมศาสตร์
 7. Pocket Book ศัพท์สังคมเปรียบเทียบ
 8. สรุปย่อสังคม Admissions
 9. ท้าทายข้อสอบ O-NET
 10. ติวเข้มสอบตรงรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
 11. เจาะใจโจทย์สังคม Admissions
 12. ผลงานต่อไป : รอบรู้ประวัติศาสตร์ และรอบรู้ภูมิศาสตร์

ระดับชั้นที่สอน

 1. ประถมปลาย เรียนเพิ่มเกรด และสอบเข้าสาธิตฯ และโรงเรียนชั้นนำ
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนเพิ่มเกรด และสะสมความรู้พื้นฐานสังคม-ความรู้รอบตัว-ข่าวปัจจุบัน
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนเพิ่มเกรด และสะสมความรู้พื้นฐานสังคม-ความรู้รอบตัว-ข่าวปัจจุบัน
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย O-NET

สถานที่สอน

 1. สถานที่สอนสด อาคารสยามสเคป ชั้น 12 สยามสแควร์ ซอย 1 (0-2252-0110)
 2. เรียนออนไลน์ที่บ้านได้ที่ www.pluseducenter.com